+48 503 587 360 biuro@centrum-dotacji.pl

URZĄD PRACY

PRZYGOTOWANIE KOMPLETU DOKUMENTACJI

W RAMACH OFERTY GWARANTUJEMY:

W RAMACH OFERTY GWARANTUJEMY:

W RAMACH OFERTY GWARANTUJEMY:

 • STWORZENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ 100% 100%
 • PEŁNE WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU 100% 100%
 • PEŁNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM DOTYCZĄCYM SKŁADANIA WNIOSKU 100% 100%
 • MONITORING- STAŁY KONTAKT Z URZĘDEM 100% 100%

Jeżeli wniosek o Dotację  zostanie odrzucony przez instytucję do której został złożony z przyczyn formalnych, gwarantujemy całkowity zwrot nakładu finansowego.

* Szczegółowy zakres odpowiedzialności jaką ponosimy podczas procesu wnioskowania o Dotację bądź tworzenia Biznes Planu ustalany jest podczas zawierania umowy.

WARIANT I

Oferta obejmuje poszczególny zakres prac:

 • Audyt i weryfikacja dostepnych źródeł dofinansowania
 • Oszacowanie szans na pozyskanie dofinansowania dla Twojej firmy
 • Opracowanie wzniosku zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wymogami podmiotu finansującego
 • Opracowanie kompletnego biznes planu dla Twojej firmy
 • Przygotowanie analiz finansowych
 • Przygotowanie wymaganych załączników do wniosku
 • Zweryfikowanie wszystkich dokumentów formalnych niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji wniosku
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Prowadzenie komunikacji z instytucją udzielającą dofinansowania
 • Wsparcie w objaśnianiu wszystkich kwestii dotyczących wniosku o dofinansowanie
 • Wzory umów niezbędnych do uzupełnienia wniosku zgodnie z wytycznymi podmiotu finansującego (np. umowa użyczenia lokalu, inne..)
 • Bezpłatnie wykonujemy zmiany w dokumentach

 

KOSZT:  od 360,00 ZŁ

CZAS REALIZACJI ZLECENIA: nawet 3 dni robocze 

W celu skorzystania z oferty należy wypełnić formularz klikając w  przycisk ‚WYPEŁNIJ FORMULARZ’.

 

 

 

WARIANT II

Oferta obejmuje poszczególny zakres prac:

 • Audyt i weryfikacja dostepnych źródeł dofinansowania
 • Oszacowanie szans na pozyskanie dofinansowania dla Twojej firmy
 • Opracowanie wzniosku zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wymogami podmiotu finansującego
 • Opracowanie kompletnego biznes planu dla Twojej firmy
 • Przygotowanie analiz finansowych
 • Przygotowanie wymaganych załączników do wniosku
 • Zweryfikowanie wszystkich dokumentów formalnych niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji wniosku
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Prowadzenie  komunikacji z instytucją udzielającą dofinansowania
 • Wsparcie w objaśnianiu wszystkich kwestii dotyczących wniosku o dofinansowanie
 • Wzory umów niezbędnych do uzupełnienia wniosku zgodnie z wytycznymi podmiotu finansującego (np. umowa użyczenia lokalu, inne..)
 • Bezpłatnie wykonujemy zmiany w dokumentach

 

KOSZT: od 100,00 ZŁ + 3% pozyskanych środków | Płatne w momencie otrzymania dotacji[Nie mniej niż 480,00 ZŁ].

CZAS REALIZACJI: nawet 3 Dni robocze

W celu skorzystania z oferty należy wypełnić formularz klikając w  przycisk ‚WYPEŁNIJ FORMULARZ’.

U
Sporządzamy pełen audyt i oszacowujemy możliwości pozyskania dofinansowania
b
Przygotujemy wniosek oraz biznes plan wraz załącznikami, zgodnie z regulaminem podmiotu przyjmującego  dokumentajcę
Z
Towarzyszymy klientowi na każdym etapie aplikowania o dotację, aż do etapu końcowego, jakim jest uznanie wniosku i ocena projektu.

WSPARCIE W STARCIE

PRZYGOTOWANIE KOMPLETU DOKUMENTACJI

W RAMACH OFERTY GWARANTUJEMY:

 • STWORZENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ 100% 100%
 • PEŁNE WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU 100% 100%
 • PEŁNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM DOTYCZĄCYM SKŁADANIA WNIOSKU 100% 100%
 • MONITORING- STAŁY KONTAKT W IMIENIU KLIENTA 100% 100%

Jeżeli wniosek o Dotację  zostanie odrzucony przez instytucję do której został złożony z przyczyn formalnych, gwarantujemy całkowity zwrot nakładu finansowego.

* Szczegółowy zakres odpowiedzialności jaką ponosimy podczas procesu wnioskowania o Dotację bądź tworzenia Biznes Planu ustalany jest podczas zawierania umowy.

WARIANT I

Oferta obejmuje poszczególny zakres prac:

 • Audyt i weryfikacja dostepnych źródeł dofinansowania
 • Oszacowanie szans na pozyskanie dofinansowania dla Twojej firmy
 • Opracowanie wzniosku zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wymogami podmiotu finansującego
 • Opracowanie kompletnego biznes planu dla Twojej firmy
 • Przygotowanie analiz finansowych
 • Przygotowanie wymaganych załączników do wniosku
 • Zweryfikowanie wszystkich dokumentów formalnych niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji wniosku
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Prowadzenie  komunikacji z instytucją udzielającą dofinansowania
 • Wsparcie w objaśnianiu wszystkich kwestii dotyczących wniosku o dofinansowanie
 • Wzory umów niezbędnych do uzupełnienia wniosku zgodnie z wytycznymi podmiotu finansującego (np. umowa użyczenia lokalu, inne..)
 • Bezpłatnie wykonujemy zmiany w dokumentach

 

KOSZT: od 450,00 ZŁ

CZAS REALIZACJI: nawet 3 Dni robocze

W celu skorzystania z oferty należy wypełnić formularz klikając w  przycisk ‚WYPEŁNIJ FORMULARZ’.

WARIANT II

Oferta obejmuje poszczególny zakres prac:

 • Audyt i weryfikacja dostepnych źródeł dofinansowania
 • Oszacowanie szans na pozyskanie dofinansowania dla Twojej firmy
 • Opracowanie wzniosku zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wymogami podmiotu finansującego
 • Opracowanie kompletnego biznes planu dla Twojej firmy
 • Przygotowanie analiz finansowych
 • Przygotowanie wymaganych załączników do wniosku
 • Zweryfikowanie wszystkich dokumentów formalnych niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji wniosku
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Prowadzenie komunikacji z instytucją udzielającą dofinansowania
 • Wsparcie w objaśnianiu wszystkich kwestii dotyczących wniosku o dofinansowanie
 • Wzory umów niezbędnych do uzupełnienia wniosku zgodnie z wytycznymi podmiotu finansującego (np. umowa użyczenia lokalu, inne..)
 • Bezpłatnie wykonujemy zmiany w dokumentach

 

KOSZT: od 200,00 ZŁ + 1% pozyskanych środków | Płatne w momencie otrzymania wsparcia [Nie mniej niż 650,00 ZŁ].

CZAS REALIZACJI: nawet 3 Dni robocze

W celu skorzystania z oferty należy wypełnić formularz klikając w  przycisk ‚WYPEŁNIJ FORMULARZ’.

 

U
Sporządzamy pełen audyt i oszacowujemy możliwości pozyskania dofinansowania
b
Przygotujemy wniosek oraz biznes plan wraz załącznikami, zgodnie z regulaminem podmiotu przyjmującego  dokumentajcę
Z
Towarzyszymy klientowi na każdym etapie aplikowania o dotację, aż do etapu końcowego, jakim jest uznanie wniosku i ocena projektu.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE DLA FIRM

PRZYGOTOWANIE KOMPLETU DOKUMENTACJI

W RAMACH OFERTY GWARANTUJEMY:

 • STWORZENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ 100% 100%
 • PEŁNE WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU 100% 100%
 • PEŁNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM DOTYCZĄCYM SKŁADANIA WNIOSKU 100% 100%
 • MONITORING- STAŁY KONTAKT Z FUNDUSZEM GÓRNOŚLĄSKIM 100% 100%

Jeżeli wniosek o Dotację  zostanie odrzucony przez instytucję do której został złożony z przyczyn formalnych, gwarantujemy całkowity zwrot nakładu finansowego.

* Szczegółowy zakres odpowiedzialności jaką ponosimy podczas procesu wnioskowania o Dotację bądź tworzenia Biznes Planu ustalany jest podczas zawierania umowy.

WARIANT I

Oferta obejmuje poszczególny zakres prac:

 • Audyt i weryfikacja dostepnych źródeł dofinansowania
 • Oszacowanie szans na pozyskanie dofinansowania dla Twojej firmy
 • Opracowanie wzniosku zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wymogami podmiotu finansującego
 • Opracowanie kompletnego biznes planu dla Twojej firmy
 • Przygotowanie analiz finansowych
 • Przygotowanie wymaganych załączników do wniosku
 • Zweryfikowanie wszystkich dokumentów formalnych niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji wniosku
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Prowadzenie  komunikacji z instytucją udzielającą dofinansowania
 • Wsparcie w objaśnianiu wszystkich kwestii dotyczących wniosku o dofinansowanie
 • Wzory umów niezbędnych do uzupełnienia wniosku zgodnie z wytycznymi podmiotu finansującego (np. umowa użyczenia lokalu, inne..)
 • Bezpłatnie wykonujemy zmiany w dokumentach

 

 

KOSZT: od 650,00 ZŁ

CZAS REALIZACJI: ok. 7 dni roboczych

W celu skorzystania z oferty należy wypełnić formularz klikając w  przycisk ‚WYPEŁNIJ FORMULARZ’.

WARIANT II

Oferta obejmuje poszczególny zakres prac:

 • Audyt i weryfikacja dostepnych źródeł dofinansowania
 • Oszacowanie szans na pozyskanie dofinansowania dla Twojej firmy
 • Opracowanie wzniosku zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wymogami podmiotu finansującego
 • Opracowanie kompletnego biznes planu dla Twojej firmy
 • Przygotowanie analiz finansowych
 • Przygotowanie wymaganych załączników do wniosku
 • Zweryfikowanie wszystkich dokumentów formalnych niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji wniosku
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Prowadzenie komunikacji z instytucją udzielającą dofinansowania
 • Wsparcie w objaśnianiu wszystkich kwestii dotyczących wniosku o dofinansowanie
 • Wzory umów niezbędnych do uzupełnienia wniosku zgodnie z wytycznymi podmiotu finansującego (np. umowa użyczenia lokalu, inne..)
 • Bezpłatnie wykonujemy zmiany w dokumentach

 

KOSZT: od 400,00 ZŁ + 1,5% pozyskanych środków | Płatne w momencie otrzymania wsparcia [Nie mniej niż 1100,00 ZŁ].

CZAS REALIZACJI: ok. 7 dni roboczych

W celu skorzystania z oferty należy wypełnić formularz klikając w  przycisk ‚WYPEŁNIJ FORMULARZ’.

 

U
Sporządzamy pełen audyt i oszacowujemy możliwości pozyskania dofinansowania
b
Przygotujemy wniosek oraz biznes plan wraz załącznikami, zgodnie z regulaminem podmiotu przyjmującego  dokumentajcę
Z
Towarzyszymy klientowi na każdym etapie aplikowania o dotację, aż do etapu końcowego, jakim jest uznanie wniosku i ocena projektu.

PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANÓW

PRZYGOTOWANIE KOMPLETU DOKUMENTACJI

W RAMACH OFERTY GWARANTUJEMY:

 • STWORZENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ 100% 100%
 • PEŁNE WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU 100% 100%
 • PEŁNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM DOTYCZĄCYM SKŁADANIA WNIOSKU 100% 100%
 • MONITORING- STAŁY KONTAKT Z FUNDUSZEM GÓRNOŚLĄSKIM 100% 100%

Jeżeli Biznes Plan zostanie odrzucony przez instytucję do której został złożony z przyczyn formalnych, gwarantujemy całkowity zwrot nakładu finansowego.

* Szczegółowy zakres odpowiedzialności jaką ponosimy podczas procesu wnioskowania o Dotację bądź tworzenia Biznes Planu ustalany jest podczas zawierania umowy.

OFERTA
Oferta obejmuje przygotowanie biznes planów według wytycznych Klienta do  Instytucji: Szkół, Uczelni, prywatnych Inwestorów.

Przed przystapieniem  do procesu tworzenia biznes planu, przeprowadzamy szczegółowy wywiad z Klientem w celu uzyskania konkretnych informacji zgodnych z  jego indywidualnymi oczekiwaniami. Warunki współpracy zawsze  są ustalane indywidualnie.

 

KOSZT:  od 200,00 zł. 

CZAS REALIZACJI: USTALAMY INDYWIDUALNIE WG. RODZAJU WNIOSKU

W celu skorzystania z oferty należy wypełnić formularz klikając w  przycisk ‚WYPEŁNIJ FORMULARZ’.

U
Sporządzamy pełen audyt i oszacowujemy możliwości pozyskania dofinansowania
b
Przygotujemy wniosek oraz biznes plan wraz załącznikami, zgodnie z regulaminem podmiotu przyjmującego  dokumentajcę
Z
Towarzyszymy klientowi na każdym etapie aplikowania o dotację, aż do etapu końcowego, jakim jest uznanie wniosku i ocena projektu.

KOREKTA DOTACJI

OFERTA
Oferta obejmuje poszczególny zakres prac:

 

KOSZT:  od 100,00 zł. 

CZAS REALIZACJI: USTALAMY INDYWIDUALNIE WG. RODZAJU WNIOSKU

W celu skorzystania z oferty należy wypełnić formularz klikając w  przycisk ‚WYPEŁNIJ FORMULARZ’.

Sprawdzamy poprawność już przygotowanych wniosków na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej. Opracowujemy i przeprowadzamy wszelkie korekty dotyczące wniosków wraz z biznesplanem i wszelkimi załącznikami do wniosków.
Przygotowujemy dokumentację przy postępowaniach odwoławczych oraz wymagających uzupełnień.

DLACZEGO MY?

LAT DOŚWIADCZENIA W POZYSKIWANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

%

ZREALIZOWANYCH I ZAKOŃCZONYCH SUKCESEM PROJEKTÓW

%

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW, KTÓRZY ODNIEŚLI SUKCES DZIĘKI NASZEJ SKUTECZNOŚCI

%

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI ZAŁATWIASZ WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

DOWIEDZ SIĘ , KTÓRA DOTACJA JEST DLA CIEBIE..

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swoim projekcie i uzyskaj bezplatną konsultację.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno.